TŁUMACZ - Morse

Wpisz tekst, aby przetłumaczyć na alfabet Morse'a:
Dozwolone znaki*:
A,a
B,b
C,c
D,d
E,e
F,f
G,g
H,h
I,i
J,j
•-
-•••
-•-•
-••

••-•
--•
••••
••
•---
K,k
L,l
M,m
N,n
O,o
P,p
Q,q
R,r
S,s
T,t
-•-
•-••
--
-•
---
•--•
--•-
•-•
•••
-
U,u
V,v
W,w
X,x
Y,y
Z,z

Spacja
Kropka
Przecinek
••-
•••-
•--
-••-
-•--
--••

 **
 **
 ***
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
•----
••---
•••--
••••-
•••••
-••••
--•••
---••
----•
-----
*) Polskie znaki są akceptowane. Są traktowane jak łacińskie (np. ą=a).
**) Stawiany jest dodatkowy znak "/".
***) Znak jest traktowany jak przerwa między literami.